Čo sa u nás udialo - školský rok 2021/2022

 • Druháci na praxi v ambulanciách Druháci na praxi v ambulanciách

  Naši druháci sa v týždni od 25.4. do 29.4. 2022 zúčastnili praxe. Po prvýkrát boli zaradení do veterinárnych ambulancií. Všetci išli na pracoviská s očakávaním, mnohí v neistote, čo ich tam čaká. Po týždni sa vrátili s neskutočnými zážitkami, načerpanými skúsenosťami a získanými zručnosťami. Hodnotenie od veterinárnych lekárov priniesli na výbornú a až doladia Denníky praxe budú i výsledné známky vynikajúce. Pocity žiakov boli tiež veľmi pozitívne, takže celkové hodnotenie možno nazvať kladným.

  Zobraziť viac
 • Prevencia je lepšia ako terapia Prevencia je lepšia ako terapia

  Pôvodne plánovaná prezenčná prednáška o kyberšikane v spolupráci s oddelením prevencie Policajného zboru SR sa nám 3. februára 2022 presunula kvôli karanténnym opatreniam do kyberpriestoru. To však nemalo dopad na kvalitu diskusie. Počas nej sa naši žiaci 1.-3.ročníka dozvedeli o nástrahách online sveta, kde nie vždy chce každému len to najlepšie. Teraz už záleží len na každom žiakovi, aby sa snažil preniesť teóriu do praxe a správal sa zodpovedne nielen v reálnom živote, ale aj na internete.

  Zobraziť viac
 • Múzeum holokaustu v Seredi Múzeum holokaustu v Seredi

  V stredu 30.3. nám počasie prialo, a tak sme sa vybrali na exkurziu do Serede. Prednáška na tému „Úteky z táborov smrti“ a konkrétne múzeum je síce smutné miesto, ale exkurzia namiesto vyučovania nás potešila. Cesta vlakom bola nezabudnuteľným zážitkom.

  Zobraziť viac
 • KOŽAZ - III.VET KOŽAZ - III.VET

  15.3. 2022 bolo krásne slnečné počasie a žiaci III. VET sa v čase písomnej maturitnej skúšky zo slovenčiny zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia na Železnej studničke. Žiaci sa naučili ako sa pohybovať v prírode a nestratiť sa bez kompasu. Taktiež si pripomenuli, aké je dôležité vedieť sa správať v prírode a neznečisťovať ju. Prechádzku nám spríjemňovali aj traja chlpatí domáci miláčikovia, ktorých si žiaci mohli zobrať so sebou.

  Zobraziť viac
 • Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik

  Tohtoročnú snehovú nádielku si užili žiaci druhého a tretieho ročníka na dlho očakávanom lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí Nízkych Tatier. V dňoch od 27.3.- 1.4.2022 pod vedením Mgr. Meliškovej a Mgr. Fulmeka žiaci prevetrali lyže a snowboardy a vychutnali si výbornú jarnú lyžovačku na južnej aj severnej strane Chopku. Okrem samotnej lyžovačky sme si užili aj výstup na Chopok a s ním spojené krásne výhľady, guľovačku, čokoládu na Kamennej chate a tiež spoločné aktivity a chvíle oddychu na chate. Lyžiarsky hodnotíme na výbornú s hviezdičkou, pretože počas celého pobytu panovala skvelá nálada, parádne sme sa zabavili, naučili sme sa nové triky na lyžiach či snowboarde a v neposlednom rade si utužili vzťahy so spolužiakmi. Tešíme sa na ďalší rok <3

  Zobraziť viac
 • Prednáška - Slovenský čuvač Prednáška - Slovenský čuvač

  Chovateľka Slovenských čuvačov oboznámila žiakov 2. a 3. ročníka veľmi zaujímavo, aj za pomoci prezentácie, o chove nášho plemena zaradeného do FCI, jeho štandarde, bonitáciách. Vysvetlila jeho pôvod, prácu s ovcami a pomoc na salašoch. Žiaci sa zaujímali aj o povahové vlastnosti tejto rasy.

  Zobraziť viac
 • Záleží nám na duševnom rozpoložení žiakov Záleží nám na duševnom rozpoložení žiakov

  V dňoch 21.3. a 6.4. sa žiaci I.VET zúčastnili besedy so psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Počas prednášok sa žiaci v triede opäť bližšie spoznali a získali nové vedomosti, možnosti, ako lepšie zvládnuť stres počas vzdelávania. Samotní žiaci si tieto besedy pochválili a z besedy odchádzali spokojnejší.

 • Jarná prax prvákov Jarná prax prvákov

  Týždne sa na to tešili a týždeň si odpracovali... naši prváci. V týždni od 14.3. do 18.3. 2022 sa naši prváci zúčastnili praxe. Počas týždňa vystriedali tri pracoviská : ZOO Bratislava, prevádzky SuperZOO v Bratislave a jeden deň strávili v MiniZOO Devín. Každý deň im priniesol niečo nové a niečo zaujímavé a na pracoviskách získali nové praktické zručnosti i pracovné skúsenosti v teréne. Denníky praxe obsahujú zaujímavé texty a nájdeme tam i fotodokumentáciu o ich skvelom pracovnom týždni.

  Zobraziť viac
 • KOŽAZ - II.VET KOŽAZ - II.VET

  Počas písomných maturitných skúšok sa žiaci II.VET zúčastnili účelového cvičenia v prírode na Železnej studničke. Oboznámili sa s orientáciou v prírode, ochranou životného prostredia, vybehali svojich domácich priateľov. V chladnom počasí dobre padol teplý ovocný čaj s medom.

  Zobraziť viac
 • Okresné kolo olympiády z AJ Okresné kolo olympiády z AJ

  Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do olympiády z AJ a inak tomu nebolo ani tento rok. Veď preveriť si vedomosti z cudzieho jazyka a porovnať si ich so žiakmi z iných ročníkov je vec lákavá. Tento rok to však víťazka školského kola Simona pod vedením Mgr. Meliškovej dotiahla oveľa ďalej. V okresnom kole, ktoré sa konalo 13.1.2022 opäť nezaváhala a stala sa víťazkou, vďaka čomu postúpila do krajského kola. V utorok 8.2.2022 Simona súťažila v silnej konkurencii a po náročnom online teste a ústnej skúške cez videohovor napokon obsadila krásne tretie miesto. Simone gratulujeme, z jej úspechu sa veľmi tešíme a držíme palce jej a našim ostatným žiakom štvrtého ročníka na blížiacej sa písomnej maturitnej skúške.

  Zobraziť viac
 • Pre štvrtákov netradičný piatok Pre štvrtákov netradičný piatok

  V piatok 28.2. 2022 mali naši štvrtáci tak trochu iné vyučovanie. Samozrejme nezaháľali ani sa neulievali, ale zúčastnili sa dvoch akcií, ktoré vopred dohodlo vedenie školy a zabezpečilo ich realizáciu.

  Hneď po druhej vyučovacej hodine sa žiaci zúčastnili prezentácie o možnostiach štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Zástupcovia fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov žiakom priblížili odbory štúdia, poukázali na výhody a nevýhody interného a externého štúdia i na všetky podmienky prijatia na štúdium a jeho zvládnutie. Na konci sa rozpútala diskusia, v ktorej mali žiaci možnosť dostať odpovede na ich otázky.

  Pred poludním ešte v tento deň sa naši štvrtáci zúčastnili testovania k MS 2022 zo slovenského jazyka a literatúry. Naša škola bola vylosovaná na NÚCEMe a pod dohľadom pracovníčok z inštitúcie NÚCEM  písali žiaci test. Takto si mohli na vlastnej koži vyskúšať, čo ich čaká na MS a zároveň pomôcť pri tvorbe a zdokonaľovaní testov pre MS zo slovenčiny.

  Zobraziť viac
 • Tretiacka jesenná prax Tretiacka jesenná prax

  Naši tretiaci si tentokrát užili prax naozaj dostatočne. Praxe sa zúčastnili v trvaní troch týždňov od 8.11. 2021 až do 26.11. 2021. Mali možnosť zoznámiť sa s prácou vo veterinárnych ambulanciách. Všetci svoje pôsobenie hodnotili veľmi pozitívne. Veľa videli ako pozorovatelia, veľa pomohli ako asistenti, mnohému sa priučili, mnohé sa dozvedeli a načerpali nielen nové vedomosti, ale ja zručnosti i skúsenosti vo svojom študijnom odbore a odbornom zameraní. V denníkoch praxe sa dočítame o všetkom, čo sa žiakom bude hodiť ako podklad k praktickej maturitnej skúške. Samozrejme všetky texty sú doplnené autentickými fotografiami, o ktoré sa radi podelíme...

  Zobraziť viac
 • Jeden svet Jeden svet

  Jeden svet – filmový festival dokumentárnych filmov pre školy – sa i v tomto roku dostal do našej priazne. Pre žiakov prvého a druhého ročníka sme vybrali dokumentárny film „Generácia Gréta“. Premietanie sa uskutočnilo dňa 9.11. 2021 v aule školy on-line. Film prepojil medzipredmetové vzťahy a prispel k uvedomeniu si postavenia každého jedinca v celosvetovom probléme ochrany životného prostredia na našej planéte. Film bol v pôvodnom znení s titulkami, čím sa prispelo i k zdokonaleniu žiakov v cudzom jazyku, nielen v anglickom.

  Po ukončení dokumentu sa žiaci zúčastnili on-line diskusie k danej problematike, kde mohli položiť dôležité otázky a postrehy i získať následné informácie, prípadne si urobiť vlastný názor na celosvetový ekologický problém.

  Zážitky, názory a postrehy z celej akcie si žiaci mohli následne skonfrontovať s učiteľmi na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, ako aj biológie či chémie.

  Zobraziť viac
 • Best in English Best in English

  Dňa 26.11.2021 sa pod vedením pani profesorky Meliškovej konala na našej škole medzinárodná online súťaž Best in English. Ani škaredé počasie, pandemická situácia a osobné dôvody neodradili našich žiakov, aby sa v hojnom počte prihlásili na súťaž, v ktorej si preverili a porovnali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných krajín. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov prezenčnou alebo dištančnou formou v rôznych časových intervaloch. Veríme, že motiváciou im neboli len možné hodnotné ceny, ale najväčšou odmenou bol pre nich pocit, že svojimi vedomosťami nadobudnutými v škole vedia konkurovať ich rovesníkom na Slovensku aj v zahraničí.

  Zobraziť viac
 • HALLOWEEN na veterine HALLOWEEN na veterine

  Hokus – pokus, simsala bim, prišiel k nám Halloween.
  Keďže sa blížia prázdniny, tento jesenný sviatok sme si užili v predstihu 25.10.
  Oslávili sme ho veselou atmosférou a skvelými maskami.
  Víťazmi súťaže o najlepšiu masku sú súťažiace pod číslom 6 - „Mojsejovci“.

  Zobraziť viac
 • EKOTOPFILM – Junior festival EKOTOPFILM – Junior festival

  Aké sú počty napadnutí medveďom na Slovensku? Majú u nás medvede možnosť využívať ľudské zdroje potravy? Aký je súčasný stav populácie medveďa na Slovensku? Sú medvede na Slovensku premnožené? Správanie našej najväčšej šelmy sa mení vplyvom ľudskej činnosti.

  Dňa 27.10. 2021 sme sa so žiakmi I. až III. triedy zúčastnili zaujímavej prezentácie na tému "Zásahový tím medveď ", ktorú odprezentoval člen zásahového tímu Slovenska – Michal Haring. Žiaci sa dozvedeli odpovede nielen na tieto otázky. Informácie boli vysvetľované na konkrétnych príkladoch zo situácií na území Slovenska a žiakom priniesli veľa nových poznatkov. Možno ani sami nezaregistrovali, že sa niečo nové naučili.

  Zobraziť viac
 • Olympiáda v anglickom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku

  Ani súčasná neľahká situácia neodradila žiakov od každoročnej jesennej tradície na našej škole, ktorou je olympiáda v anglickom jazyku. Olympiáda sa uskutočnila v škole dňa 19.10.2021. Pod vedením pani profesorky Meliškovej súťažilo šesť žiakov zo všetkých ročníkov v kategórii 2D. Žiaci preukázali v písomnej a ústnej časti vysokú mieru zručností z jazyka. Avšak víťazom môže byť len jeden a tento rok to svojim krásnym výsledkom dosiahla žiačka Simona z maturitného ročníka. V tesnom závese za víťazkou ostali žiačky tretieho ročníka Michaela a Viktória. Tešíme sa záujmu zo strany žiakov, víťazkám gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri ďalej jazykovej súťaži.

  Zobraziť viac
 • Druháci týždeň na praxi Druháci týždeň na praxi

  Aj naši druháci si prišli na svoje na týždennej praxi od 11. 10. do 15. 10. 2021. Pracovali na troch pracoviskách, boli zadelení do skupín v ZOO Bratislava, v MiniZOO Devín a v prevádzkach SuperZOO po celej Bratislave. Pracovali s veľkým nasadením a širokým úsmevom. Zo všetkých pracovísk sme počuli iba chválu a spokojnosť s ich pracovnou morálkou i disciplínou a samozrejme s pozitívnym prístupom ku zvieratám. Prax sa opäť vydarila a úsmevné i motivačné foto pre ostatných žiakov nájdeme v našej galérii. Nech sa našim druhákom darí i v školských laviciach tak, ako v teréne...

  Zobraziť viac
 • Operovať? Áno! Termín: 6. októbra 2021 Operovať? Áno! Termín: 6. októbra 2021

  Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť získať v rámci vyučovania praktické zručnosti vo veterinárnej ambulancii nášho kolegu MVDr. Kopčoka. Uplatnili svoje teoretické vedomosti, diagnostikovali problém a navrhli spôsob riešenia. Vyskúšali si tak na vlastnej koži celý postup od diagnostiky, uspávania až po samotný zákrok – kastráciu mačky. Žiaci tak pomáhajú svojim vlastným miláčikom pod vedením a dohľadom skúseného veterinárneho lekára.

  Zobraziť viac
 • Prax prvého ročníka na dve smeny Prax prvého ročníka na dve smeny

  Naši prváčikovia si v termíne od 20.9. 2021 dva týždne vyskúšali ako to funguje v teréne. Vystriedali sa v dvoch smenách po jednom týždni na pracovisku v ZOO Bratislava pod vedením inštruktora Ing. Róberta Kondrka. Ako vždy prebiehala prax v dobrej nálade, pomerne peknom jesennom počasí a v plnom pracovnom nasadení. Žiaci sa určite veľa naučili, oboznámili sa s chovom zvierat a starostlivosťou o zvieratká i so zásadami kŕmenia a kŕmnymi dávkami. Za kvalitne vypracované Denníky praxe dostanú určite od profesorky Kantovej samé jednotky. Úsmevné fotky hovoria za všetko.

  Zobraziť viac
 • Plavecký kurz Plavecký kurz

  Prvé seriózne športové výkony podávajú naše prváčence na plaveckom kurze, ktorý sme aj v tejto neštandardnej dobe stihli absolvovať na konci septembra. V škole sme nasávali teoretické vedomosti,na plavárni Iuventa sme (občas) nechtiac nasávali aj vodu z bazéna,ale všetko v primeranom množstve. Vieme ako správne plávať,ako pomôcť unavenému plavcovi ba dokonca aj pomôcť topiacemu sa.

  Zobraziť viac
 • Cvičíme pre zdravie – Devínska kobyla Cvičíme pre zdravie – Devínska kobyla

  Septembrové slnko nám okrem vitamínu D doprialo absolvovať účelové cvičenie 3.9. a 13.9. (I.VET, II.VET) a aj kurz na ochranu života a zdravia 14.9. ( III.VET). Trasa bola pre žiakov úplne nová - rozhľadňa "Modlivka" na Devínskej kobyle. Po príjemnej prechádzke lesom, z ktorej sa tešil najmä náš štvornohý doprovod, sme sa dostali k rozhľadni. Na ňu si išli vychutnať výhľady tí, ktorí nemajú strach z výšok. Čiže menšina našich žiakov. Všetci zúčastnení sa z aktivity tešili – učitelia i žiaci.

  Zobraziť viac
 

 • Druháci na praxi v ambulanciách Druháci na praxi v ambulanciách

  Naši druháci sa v týždni od 25.4. do 29.4. 2022 zúčastnili praxe. Po prvýkrát boli zaradení do veterinárnych ambulancií. Všetci išli na pracoviská s očakávaním, mnohí v neistote, čo ich tam čaká. Po týždni sa vrátili s neskutočnými zážitkami, načerpanými skúsenosťami a získanými zručnosťami. Hodnotenie od veterinárnych lekárov priniesli na výbornú a až doladia Denníky praxe budú i výsledné známky vynikajúce. Pocity žiakov boli tiež veľmi pozitívne, takže celkové hodnotenie možno nazvať kladným.

  Zobraziť viac
 • Prednáška - Slovenský čuvač Prednáška - Slovenský čuvač

  Chovateľka Slovenských čuvačov oboznámila žiakov 2. a 3. ročníka veľmi zaujímavo, aj za pomoci prezentácie, o chove nášho plemena zaradeného do FCI, jeho štandarde, bonitáciách. Vysvetlila jeho pôvod, prácu s ovcami a pomoc na salašoch. Žiaci sa zaujímali aj o povahové vlastnosti tejto rasy.

  Zobraziť viac
 • Lyžiarsky výcvik Lyžiarsky výcvik

  Tohtoročnú snehovú nádielku si užili žiaci druhého a tretieho ročníka na dlho očakávanom lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí Nízkych Tatier. V dňoch od 27.3.- 1.4.2022 pod vedením Mgr. Meliškovej a Mgr. Fulmeka žiaci prevetrali lyže a snowboardy a vychutnali si výbornú jarnú lyžovačku na južnej aj severnej strane Chopku. Okrem samotnej lyžovačky sme si užili aj výstup na Chopok a s ním spojené krásne výhľady, guľovačku, čokoládu na Kamennej chate a tiež spoločné aktivity a chvíle oddychu na chate. Lyžiarsky hodnotíme na výbornú s hviezdičkou, pretože počas celého pobytu panovala skvelá nálada, parádne sme sa zabavili, naučili sme sa nové triky na lyžiach či snowboarde a v neposlednom rade si utužili vzťahy so spolužiakmi. Tešíme sa na ďalší rok <3

  Zobraziť viac
 • Múzeum holokaustu v Seredi Múzeum holokaustu v Seredi

  V stredu 30.3. nám počasie prialo, a tak sme sa vybrali na exkurziu do Serede. Prednáška na tému „Úteky z táborov smrti“ a konkrétne múzeum je síce smutné miesto, ale exkurzia namiesto vyučovania nás potešila. Cesta vlakom bola nezabudnuteľným zážitkom.

  Zobraziť viac