• O škole

  Súkromná stredná odborná škola veterinárna v Bratislave vznikla v roku 1993, kedy ju založil doc. MVDr. Vladimír Jaký, CSc. (nar. 1934 - † 2012), ktorý bol až do svojho úmrtia jej prvým zriaďovateľom i riaditeľom súčasne.

  Škola pripravuje žiakov v študijnom odbore 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

  Štúdium je denné, štvorročné, jeho súčasťou je 18 týždňov praxe v Zoologickej záhrade Bratislava, v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci prax u súkromných veterinárnych lekárov, v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave a v potravinárskych prevádzkach. Štúdium je ukončené maturitou.

  Učebný plán školy obsahuje všeobecnovzdelávacie a odborné predmety:

  Všeobecnovzdelávacie predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, etická výchova alebo náboženská výchova a občianska náuka
  • matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia
  • telesná a športová výchova

  Odborné predmety:

  • aplikovaná chémia
  • aplikovaná biológia
  • anatómia a fyziológia v drobnochove
  • základy rastlinnej výroby
  • veterinárna starostlivosť v drobnochove
  • hygiena a technológia chovu zvierat
  • reprodukcia hospodárskych zvierat
  • inseminácia
  • ekonomika a podnikanie
  • výživa a dietetika
  • laboratórna technika
  • anatómia a fyziológia psov
  • zdravotná starostlivosť v chove psov
  • genetika a reprodukcia psov
  • chirurgia
  • praktické cvičenia z chirurgie
  • zoológia
  • základy latinčiny
  • základy patológie
  • základy mechanizácie
  • asanácia
  • špeciálna zoológia a etológia
  • špeciálna výživa a dietetika
  • špeciálna reprodukcia
  • choroby cudzokrajných zvierat
  • chov zvierat
  • mikrobiológia a parazitológia
  • hygiena potravín
  • hygiena potravín 2
  • chov, výživa a výcvik psov
  • veterinárna starostlivosť 2
  • laboratórna technika 2
  • farmakológia
  • ekológia
  • hygiena a technologia v drobnochove

  Povinne voliteľné predmety:

  • seminár z biológie, seminár z chémie, konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, seminár zo slovenského jazyka a literatúry

  Krúžky:

  • Deutsch aktiv
  • English is easy
  • Tvorivé písanie
  • Fyzikálne experimenty v praxi
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z biológie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie
  • Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky
  • Chemické názvoslovie v praxi
  • Športové hry

   

  Zobraziť viac
 • Aktuality

  Február

  • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
  • 5.2. – 16.2. - komisionálne skúšky (podľa klasifikácie)
  • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti
  • 7.2. - rodičovské združenie 1. - 4. roč. (4. roč. – konzultačné)

   

  Marec

  • 4.3. – 8.3. - jarné prázdniny
  • 11.3. - 15.3. - PRAX - 1. ročník
  • 12.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
  • 12.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
  • 13.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
  • 13.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
  • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
  • 28.3. – 2.4. – veľkonočné prázdniny

    

  Apríl

  • 9.4. - 12.4. náhradný termín EČ a PFIČ MS
  • 11.4. - ¾ - ročná klasifikačná porada
  • 22.4. - 26.4. - PRAX - 2. ročník

   

  Máj

  • 2.5. a 6.5. prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2024/2025
  • 2.5. - 7.5. praktická časť maturitnej skúšky
  • 7.5. pedagogická rada pre 4. ročník
  • 13.5. - 17.5. akademický týždeň
  • 20.5. - 24.5. ústna časť maturitnej skúšky
  • 20.5. - 24.5. PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník
  • 27.5. - 28.5. zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025
  • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)

   

   Jún

  • vyhodnotenie maturitných skúšok
  • 21.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
  • 27.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
  • 27.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
  • 27.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
  • 28.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. - 3. ročník
  • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

   

  Júl, August

  • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
  • komisionálne skúšky
  • príprava podkladov na školský rok 2024/2025

   

  September 2024

  • slávnostné otvorenie školského roka 2024/2025
  • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka  
 • Peter a Lucia Peter a Lucia

  Polročnú klasifikáciu sme spolu s maturantmi ukončili 30. 1. 2024 návštevou divadelného predstavenia. Prípravu na maturitnú skúšku nám spríjemnilo divadlo Ludus predstavením Peter a Lucia na motívy rovnomenného komorného románu od Romaina Rollanda. Láska dvoch mladých ľudí počas prvej svetovej vojny nájde svoju smrť v ruinách zbombardovaného Kostola sv. Gervaisa a Protasia v Paríži, v čase veľkonočných sviatkov. Predzvesťou smrti je zjavenie rusovlasého dievčatka v kostole. Je láska odsúdená na smrť? Je smrť cieľom života? Je vojna (a zisk z nej) hodnotnejšia ako láska? Je symbolika veľkonočného zmŕtvychvstania Ježiša vyjadrením nádeje v znovuzrodenie lásky a mieru?

  Zobraziť viac
 • Účelové cvičenie Účelové cvičenie

  Po náročnom prvom polroku nám padlo vhod si prevetrať hlavy na účelovom cvičení. A to doslova prevetrať. Rozhľadňa na Devínskej Kobyle nám popri vetre dopriala aj krásne výhľady, napr. na 100 km vzdialený Schneeberg. Nevynechali sme ani exkurziu v bunkroch, kde síce bola iba tma a špina, ale edukatívne okienko p. prof. Hronského nám opäť rozšírilo vedomosti o dobe spred roku 1989.

  Zobraziť viac
 • Polročný volejbalový turnaj 2024 Polročný volejbalový turnaj 2024

  Nie je dôležité vyhrať, ale osláviť to. Tak znelo heslo nášho tohtoročného, tentokrát polročného, volejbalového turnaja VET CUP 2024. Výsledky neboli úplne dôležité, potešilo najmä to, že sa nehrala iba aká-taká prehadzovaná, ale v určitých momentoch to bol nervydrásajúci seriózny volejbal. Víťazi zo 4.ročníka ťažili najmä z volejbalového krúžku, kde si vycibrili techniku do dokonalosti.

  Zobraziť viac
 • Deň otvorených dverí – 7. 12. 2023 Deň otvorených dverí – 7. 12. 2023

  Deň otvorených dverí na našej škole sa teší stále väčšej popularite. Tento rok sa konal 7.decembra a navštívilo ho historicky najviac účastníkov. Naši žiaci sa na tento deň zodpovedne pripravili a počas programu spolu so svojimi dvoj - , štvor- ale aj osem-nohými miláčikmi zahviezdili. Mali sme tu – všehochuť – psy, králiky, tarantule, papagáje, potkany, žaby a prišiel aj poník. Žiaci spolu s učiteľmi predviedli fixáciu psa i prácu s mikroskopom. Dúfajme, že sa budúcim uchádzačom páčilo a s takými úsmevmi sa uvidíme aj na prijímacích skúškach.

  Zobraziť viac