Učitelia

Mgr. Paulína Čambalová - cambalova@veterinarnaskola.sk

 • Slovenský jazyk a literatúra – SJL
 • Dejepis – DEJ
 • Seminár zo slovenského jazyka a literatúry – ESI
 • Základy latinčiny – ZLY
 • Krúžok: Tvorivé písanie

Mgr. Ernest Fulmek - ernest.fulmek@gmail.com

 • Telesná a športová výchova – TSV
 • Aplikovaná biológia – APB
 • Seminár z biológie – SEB
 • Zoológia – ZLG
 • Špeciálna zoológia a etológia - SZG

Mgr. Magdaléna Hadová

 • Prax – PXA

Mgr. Michaela Henčeková - hencekova@veterinarnaskola.sk

 • Chémia – CHE
 • Aplikovaná chémia – APC
 • Seminár z chémie – SEC
 • Farmakológia – FAR
 • Biológia – BIO
 • Krúžok: Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z chémie, Chemické názvoslovie v praxi

MVDr. Branislav Hronský - hronsky@centrum.sk

 • Základy rastlinnej výroby – ZRS
 • Základy patológie – ZPT
 • Reprodukcia hospodárskych zvierat – RHZ
 • Anatómia a fyziológia v drobnochove – AFD
 • Hygiena a technológia v drobnochove – HCD
 • Veterinárna starostlivosť v drobnochove – VND
 • Veterinárna starostlivosť 2 – VS2
 • Inseminácia - INM
 • Výživa a dietetika – VDA
 • Špeciálna výživa a dietetika - SYD

Ing. Renata Kantová - kantova@veterinarnaskola.sk

 • Občianska náuka – OBN
 • Etická výchova – ETV
 • Telesná a športová výchova – TSV
 • Ekonomika a podnikanie - EPO
 • Základy nemčiny - ZNY
 • Krúžok: Deutsch aktiv

Mgr. Peter Kizek

 • Náboženská výchova – NBV

MVDr. Milan Kopčok - kopcokm@gmail.com

 • Anatómia a fyziológia – ANF
 • Veterinárna starostlivosť – VES
 • Chirurgia – CHG
 • Genetika a reprodukcia – GRP
 • Špeciálna reprodukcia zvierat – SRP
 • Choroby cudzokrajných zvierat – CCZ
 • Zdravotná starostlivosť v chove psov – ZUP
 • Veterinárna starostlivosť v drobnochove - VND

Ing. Róbert Kondrk

 • Prax – PXA

Mgr. Erika Melichová - melichova@veterinarnaskola.sk

 • Slovenský jazyk a literatúra - SJL
 • Seminár zo slovenského jazyka a literatúry - ESI
 • Etická výchova - ETV

Mgr. Denisa Melišková - meliskova@veterinarnaskola.sk

 • Anglický jazyk  – ANJ
 • Konverzácia v anglickom jazyku – KAJ

MVDr. Antónia Pastieriková

 • Prax – PXA

MVDr. Ivo Pekár, PhD.

 • Mikrobiológia a parazitológia - MIP
 • Laboratórna technika - LAB

MVDr. Vladislav Pukáč

 • Hygiena a technológia chovu zvierat – HCH
 • Chov, výživa a výcvik psov – CYP
 • Anatómia a fyziológia psov – AFP

Mgr. Marek Vančo, PhD. - Marek.vanco@stuba.sk

 • Matematika – MAT
 • Fyzika – FYZ
 • Informatika – INF
 • Prax žiakov 2. ročníka Prax žiakov 2. ročníka

  Druhý ročník našej školy sa zúčastnil 2-týždňovej praxe – od 7.6. do 18.6. 2021. Ako žiaci ostatných ročníkov i druháci hodnotili prax na výbornú. Prax absolvovali pod vedením skúsených inštruktorov v ZOO Bratislava, v MiniZOO Devín a v prevádzkach SuperZOO po celom území Bratislavy. Počasie nesklamalo, celý čas bolo krásne slnečno a teplo a preto okrem praktických skúseností a zručností žiaci získali bronzový odtieň pokožky. V denníkoch praxe sa objavia určite zaujímavé príspevky, popisy činností a pekné fotky.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 3. ročníka Prax žiakov 3. ročníka

  Aj naši tretiaci sa konečne, po dlhom období dištančného vzdelávania, dočkali praxe. Absolvovali ju počas dvoch týždňov od 24.5. do 4.6. 2021. Vystriedali niekoľko pracovísk praxe – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín a zúčastnili sa aj praxe vo veterinárnych ambulanciách. Zo všetkých pracovísk priniesli len to najlepšie hodnotenie – známky „výborný“. Teraz sa vrátili plní nielen zážitkov, ale aj získaných vedomostí a zručností do školských lavíc. Ale prax bude pokračovať....Od 21.6. sa na pracoviská ešte na dva týždne vrátia.

  Zobraziť viac
 • Dovidenia, maturanti! Dovidenia, maturanti!

  Dňa 24.5.2021 sa naši maturanti naposledy posadili do lavíc vo svojej triede. Prišli si poslednýkrát prevziať vysvedčenia. Tento moment sme si zvečnili fotkou. Veď, nech majú na čo spomínať ....
  Milí naši bývalí žiaci, želáme Vám veľa úspechov v univerzite Vášho života, spokojnosť a splnené kariérne a životné sny.
  Váš pedagogický kolektív

  Zobraziť viac
 • Prax prvého ročníka v ZOO Bratislava a v MiniZOO Devín Prax prvého ročníka v ZOO Bratislava a v MiniZOO Devín

  Naši prváci sa zúčastnili v týždni od 17.5. do 21.5. 2021 praxe, kde načerpali nové skúsenosti a zručnosti. Prax sa uskutočnila na dvoch pracoviskách – ZOO Bratislava a MiniZOO Devín. Na oboch miestach boli s našimi žiakmi veľmi spokojní. Žiaci tiež nešetrili pochvalami, prax splnila ich očakávania a spokojní sa vrátili opäť do školských lavíc.

  Zobraziť viac