Aktuality

September

 • 5.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 9.9.
 • 6.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 6.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 13.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   19.9. – 23.9., 2. skupina   26.9. – 30.9.
 • PRAX - 1. ročník: 1. skupina  26.9. – 30.9., 2. skupina 19.9. – 23.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2022/2023
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský) – 3. ročník
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník

Október

 • 10.-14.10. – PRAX – 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • 28. - 31.10. - jesenné prázdniny
 • školské kolo jazykových olympiád

 

November

 • 8.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • 24.11. - exkurzia – Výlov rýb – 3 a 4. ročník

 

December

 • 6.12. - Deň otvorených dverí
 • 16.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.22 – 7.1.23 - vianočné prázdniny
 • 19.12. a 21.12. - exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa harmonogramu)
 • akcia „Vianočná korčuľa“

 

Január

 • 19.1. – okresné kolo jazykových olympiád
 • 26.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 

Február

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 20.2. – 24.2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád

 

Marec

 • 8.3. – 17:00 (online) - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 13.3. - 17.3. - PRAX - 1. ročník
 • 14.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 15.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 16.3. – EČ a PFIČ MS z MAT
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník (podľa ponuky)

 

Apríl

 • 6.4. – 11.4. – veľkonočné prázdniny
 • 13.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 13.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.4. - 28.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

 

Máj

 • 4.5. a 9.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2023/2024
 • 15.5. - 18.5. - praktická časť maturitnej skúšky
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (podľa výsledkov prijímacích skúšok)
 • 18.5. - pedagogická rada pre 4. ročník
 • 22.6. - 26.6. - akademický týždeň
 • 29.5 - 2.6. - ústna časť maturitnej skúšky
 • 29.5. - 2.6. - PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 23.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. - 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

 

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2023/2024

 

September 2023

 • slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka

 

 • Praktická výučba Praktická výučba

  Na hodine VND, pod dozorom MVDr. Kopčoka, žiaci maturitného ročníka prakticky prevádzali výplach hrvoľa sliepky, strihali letky a aplikovali tuberkulín do laloka. Fixácia sliepky prebehla na výbornú.

  Zobraziť viac
 • Ústav zoológie SAV Ústav zoológie SAV

  Žiaci 2. ročníka počas EČ a PFIČ MS ANJ navštívili ústav zoológie SAV pod záštitou p. riaditeľa RNDr. Dušana Žitňana, DrSc., ktorý žiakom odprednášal využitie modelových živočíchov v základnom výskume. Žiaci sa zoznámili s chovom, chovným zariadením a anatómiou Drosophily. Žiaci mali možnosť spoznať chov, anatómiu a správanie kliešťov a vidieť pitvu kliešťa pod lupou. Zaujímavou témou exkurzie bola ochrana diverzity a využitie Priadky morušovej a opeľovačov. Najzaujímavejšou časťou pre žiakov bolo párenie sa Priadky morušovej včítane ich zvlekov, výživy a tvorby priadky. Pri šváboch sa naučili správnu fixáciu.

  Zobraziť viac
 • Peter a Lucia – láska v čase vojny Peter a Lucia – láska v čase vojny

  Maturanti si v utorok 14. februára pozreli v Divadle L+S, v rámci opakovania učiva z literatúry, divadelné predstavenie Peter a Lucia. Predstavenie bolo interaktívne a emotívne, vizuálne i slovne veľmi atraktívne. Romain Rolland sa nám tak všetkým určite vryl do pamäti. Symbolicky sme oslávili sviatok sv. Valentína – sviatok lásky.

  Zobraziť viac
 • Bakteriológia (IV. VET) Bakteriológia (IV. VET)

  Žiaci 4. ročníka zameranie 05 – chov psov absolvovali 25.1. 2023 vyučovanie na bakteriológii za prítomnosti MVDr. M. Kopčoka a zamestnancov ŠVPÚ. Žiaci boli spočiatku oboznámení s prípravou živných pôd a spôsobmi nanášania patogénneho materiálu. Žiaci vedia aplikovať antibiogram. Svoje poznatky si vyskúšali pri jednotlivých rozočkovaniach pomocou ézií baktérií do jednotlivých pôd.

  Zobraziť viac
 • Bakteriológia (III. VET) Bakteriológia (III. VET)

  Žiaci 3. ročníka zameranie 05 – chov psov absolvovali 26. 1. 2023 vyučovanie na bakteriológii za prítomnosti MVDr. M. Kopčoka a zamestnancov ŠVPÚ. Žiaci boli spočiatku oboznámení s prípravou živných pôd a spôsobmi nanášania patogénneho materiálu. Žiaci vedia aplikovať antibiogram. Svoje poznatky si vyskúšali pri jednotlivých rozočkovaniach pomocou ézií baktérií do jednotlivých pôd.

  Zobraziť viac
 • Patologická pitva (II. VET) Patologická pitva (II. VET)

  Žiaci 2. ročníka absolvovali 24.1. za asistencie MVDr. M. Kopčoka a patológa z ŠVPÚ patologickú pitvu. Žiaci boli oboznámení s priestormi a prevádzkou pitevne. Patológ im teoreticky a aj prakticky vysvetlil starostlivosť o nástroje a pomôcky potrebné k pitve. Pitva bola prevedená na ukážku smerov otvárania kadáveru a jednotlivých orgánov. Žiaci následne svoje poznatky a postrehy z pitvy prediskutovali na predmete základy patológie.

  Zobraziť viac