Aktuality

September

 • 5.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 9.00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 9.9.
 • 6.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 6.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • do 9.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • 13.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 13.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina   19.9. – 23.9., 2. skupina   26.9. – 30.9.
 • PRAX - 1. ročník: 1. skupina  26.9. – 30.9., 2. skupina 19.9. – 23.9. 
 • Biela pastelka – zbierka pre slabozrakých (podľa ponuky)
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2022/2023
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský) – 3. ročník
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník

Október

 • 10.-14.10. – PRAX – 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • Bonitácia policajných psov – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • exkurzia v chove HD – 2. ročník
 • 28. - 31.10. - jesenné prázdniny

 

November

 • 3.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník

 

December

 • školské kolo jazykových olympiád
 • 8.12. - Deň otvorených dverí
 • 16.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.22 – 7.1.23 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • medzinárodná výstava psov v Nitre

 

Január

 • od 8.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 26.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 

Február

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 6.2. – 17.2. - komisionálne skúšky
 • 20.2. – 24.2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška

 

Marec

 • 9.3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 13.3. - 17.3. - PRAX - 1. ročník
 • 14.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 14.3. a 15.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 15.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 15.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 24.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník (podľa ponuky)

 

Apríl

 • 6.4. – 11.4. – veľkonočné prázdniny
 • 12.4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 14.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 24.4. - 28.4. – PRAX – 2. ročník
 • náhradný termín EČ a PFIČ MS (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)

 

Máj

 • 4.5. a 9.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2022/2023
 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 (podľa výsledkov prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 23.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 29.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 29.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. - 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

 

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2023/2024

 

September 2023

 • slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka

 

 • Koncoročný výlet - druháci Koncoročný výlet - druháci

  Konečne po 2 rokoch nám bol dopriaty plnohodnotný viacdňový koncoročný výlet. Výber padol na najmenšie veľhory na svete - Vysoké Tatry. Za tri dni sme stihli pochodiť Skalnaté pleso, Bilíkovu chatu, Reinerovu chatu, Zamkovského chatu, niektorí dokonca aj Téryho chatu. Okrem toho sme stihli aj horské káry, prehliadku Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a okúpať sa v AquaCity Poprad. Sme to my ale šikovní.

  Zobraziť viac
 • Prax žiakov 1. – 3. ročníka Prax žiakov 1. – 3. ročníka

  Kým štvrtáci maturovali a preukazovali svoje vedomosti pri zelenom stole, pracovali všetci ostatní žiaci na rôznych pracoviskách praxe. Žiaci prvého, druhého i tretieho ročníka sa zúčastnili týždennej praxe. Prax sa uskutočnila na všetkých zmluvných pracoviskách – ZOO Bratislava, MiniZOO Devín, prevádzky SuperZOO Bratislava a okolie, FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok, ambulancie veterinárnych lekárov. Ako vždy sa všetci vrátili s načerpanými skúsenosťami a bohatými zážitkami. Žiakov tretieho ročníka čakajú ešte dva týždne praxe, ostatní žiaci sa môžu tešiť na prax až v budúcom školskom roku.

  Zobraziť viac
 • Ústne maturitné skúšky Ústne maturitné skúšky

  Tento rok sa maturanti po dlhej dobe postavili pred zelený maturitný stôl a pred odbornými komisiami odprezentovali svoje vedomosti a štvorročné snaženie sa v laviciach školy i mimo nej. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala v dňoch 23.5. – 26.5. 2022. Žiaci sa snažili ukázať v čo najlepšom svetle a zažiariť pri odpovediach a dokázať, že ich štvorročné snaženie nevyšlo nazmar. V piatok 27.5. 2022 sa konala slávnostná rozlúčka s absolventami našej školy. Padali slzy, odovzdávali sa diplomy aj darčeky, zazneli milé slová na rozlúčku z úst pedagógov i žiakov. Do videnia naši milí absolventi a hor sa do života.....

  Zobraziť viac
 • Včelí raj v Devínskej Včelí raj v Devínskej

  My, žiaci I.VET triedy, sme sa zúčastnili interaktívnej exkurzie v miestnom včelárstve v Devínskej Novej Vsi. Oboznámili sme sa s históriou včelárenia, anatómiou a fyziológiou včely medonosnej a rôznymi včelárskymi produktami. Pán včelár nám ukázal, ako sa med spracováva – vytáčanie či pastovanie medu, plnenie a skladovanie. Vytvorili sme si sviečku z vosku, ktorú sme si spolu s malým medíkom zobrali domov. Na konci sme mali možnosť ochutnať rôzne typy medu – agátový, lesný, lipový, medy s príchuťami – zázvorový, jahodový, škoricový i kávový. Veľmi sa nám páčilo...

  Zobraziť viac