Aktuality

September

 • 4.9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8.30 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 8.9.
 • 5.9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • 5.9. - preberanie učebníc – 1. – 4. ročník
 • 6.9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16.30
 • do 8.9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • do 14.9. - prihlášky žiakov 4. ročníka na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina 18.9. – 22.9., 2. skupina   25.9. – 29.9.
 • PRAX - pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách: 1. skupina 25.9. – 29.9., 2. skupina  18.9. – 22.9. 
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník – v ZOO Bratislava, ŠVPÚ, veterinárne ambulancie
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2023/2024
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Dedinský) – 3. ročník
 • exkurzia – chov koní Miloslavov - 4.ročník
 • výstava mačiek – 3. ročník (drobnochov)
 • exkurzia – Botanická záhrada
 • výstava drobnochovu – Ivanka pri Dunaji – 3. - 4. ročník
 • divadelné predstavenie – 4. ročník
 • exkurzia – Noc výskumníkov

 

Október

 • 09.-13.10. – PRAX – 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • Bonitácia policajných psov – 3. ročník
 • Medzinárodná výstava psov
 • Festival Jeden svet (podľa ponuky)
 • exkurzia v chove HD – 2. ročník
 • 30. - 31.10. - jesenné prázdniny
 • exkurzia - SAV

 

November

 • 2.11. – ¼ - ročná klasifikačná porada
 • Hodina deťom – zbierka pre detské domovy (podľa ponuky termínu)
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • exkurzia – chov hydiny (Bernolákovo) – 3. ročník
 • exkurzia – Výlov rýb – 4. ročník
 • exkurzia – Týždeň vedy a techniky

 

December

 • školské kolo jazykových olympiád
 • 7.12. - Deň otvorených dverí
 • 22.12. - volejbalový turnaj
 • 23.12.23 – 7.1.24 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník (1 deň)
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa záujmu)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“
 • exkurzia Bitúnok Senec (prípadne január) – 4. ročník (podľa záujmu žiakov)
 • Vianoce s úsmevom – zbierka (podľa ponuky)
 • medzinárodná výstava psov v Nitre

 

Január

 • od 7.1. - lyžiarsky výcvikový kurz - 2. ročník
 • 25.1. - polročná klasifikácia
 • 31.1. - odovzdávanie polročných výpisov

 

Február

 • 2.2. – zasadnutie predmetových komisií
 • 5.2. – 16.2. - komisionálne skúšky
 • krajské kolo jazykových olympiád
 • protidrogová prednáška
 • 28.2. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS

 

Marec

 • 4.3. – 8.3. - jarné prázdniny
 • 11.3. - 15.3. - PRAX - 1. ročník
 • 12.3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 12.3. - účelové cvičenie - 2. ročník
 • 13.3. - kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročník
 • 13.3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 22.3. - volejbalový turnaj (alebo iná športová aktivita)
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
 • Hory a mesto – Ekotopfilm - 1., 2., 3. ročník (podľa ponuky)
 • 28.3. – 2.4. – veľkonočné prázdniny

 

Apríl

 • 9.4. - 12.4. náhradný termín EČ a PFIČ MS
 • 11.4. - ¾ - ročná klasifikačná porada
 • 11.4.- rodičovské združenie - 1. – 3. ročník o 16.30
 • 22.4. - 26.4. - PRAX - 2. ročník

 

Máj

 • 2.5. a 6.5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2024/2025
 • praktická časť maturitnej skúšky (podľa termínu ústnej maturitnej skúšky)
 • zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 (podľa výsledkov prijímacích skúšok)
 • pedagogická rada pre 4. ročník (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky )
 • akademický týždeň (podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky)
 • ústna časť maturitnej skúšky (podľa stanovenia MŠVVaŠ SR)
 • PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník (počas ústnej časti maturitnej skúšky)
 • odovzdávanie učebníc a vysvedčenia - 4. ročník (po ÚČ MS)
 • Úsmev ako dar – zbierka (podľa ponuky)

 

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 21.6. - pedagogická rada pre 1. - 3. ročník
 • 27.6. - 1. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 27.6. - 3. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 28.6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. - 3. ročník
 • koncoročný výlet – 1. - 3. ročník

 

Júl, August

 • 1.7. – 31.8. - letné prázdniny
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2024/2025

 

September 2024

 • slávnostné otvorenie školského roka 2024/2025
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z  9. ročníka 
 • Požiarne cvičenie Požiarne cvičenie

  Dňa 13.9.2023 si žiaci aj učitelia precvičili opustenie budovy školy pri fingovanom požiarnom poplachu. Neprišlo k ujme na životoch a ani na majetku. Žiaci i učitelia disciplinovane opustili školu za 1 minútu a 50 sekúnd. Po skvelej spolupráci pri nácviku nás všetkých v aule školy bezpečnostný technik pochválil. Následne nás obohatil informáciami a skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarom a bezpečnosti pri úniku pred požiarom.

  Zobraziť viac
 • Koncoročný výlet I.VET Koncoročný výlet I.VET

  Žiaci splavovali 28. júna Malý Dunaj. Zažili sme slnko, dážď. Vodu zdola, vodu zhora. Bolo kúpanie, plávanie, splavovanie, slnenie. V Jelke pri mlyne U Ernesta si každý objednal, na čo mal chuť. Prezliekol sa do posledného suchého oblečenia a autobusom sa šlo do Bratislavy.

  Zobraziť viac
 • Zázrak prírody a človek Zázrak prírody a človek

  Žiaci 1. ročníka sa v utorok 27. 6. 2023, v rámci exkurzie na konci školského roka, zúčastnili prehliadky expozícií Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. Veľkou výhodou bolo, že fotografovanie bolo povolené, a tak si všetky zaujímavé postrehy mohli žiaci i pedagogický dozor zdokumentovať. Mimoriadne sa nám páčila expozícia Zázrak prírody – Človek v čase a priestore. Táto antropologická expozícia je pripravená pre návštevníkov s mimoriadnym akcentom na rôznorodosť spôsobov, akými poskytuje informácie. Expozície živočíchov z rôznych oblastí zeme a z rôznych období mali tiež svoje čaro a zaujali našu pozornosť. Okrem stálych expozícií sme si pozreli i tie putovné, napr. Od moderny po socialistický realizmus.

  Zobraziť viac
 • Včelárstvo Dedinský Včelárstvo Dedinský

  Žiaci 1. ročníka sa dňa 26. júna zúčastnili exkurzie vo včelárstve. Prehliadku začali zaujímavo – vyrobili si sviečku z včelieho plástu. Potom bola ochutnávka včelích medov. Nasledovala ukážka výroby medu a výrobkov z medu – napr. propolisu, materskej kašičky. Žiakov zaujala i prednáška o význame včely a tiež o klieštikovi (ektoparazit) ako najväčšej hrozbe nielen u nás. Na záver boli predstavené rôzne typy úľov. Videli aj včely za sklom, kde mohli pozorovať ich prácu a život, vrátane starostlivosti o matku. Po prednáške Ing. Dedinského žiaci dostali test, ktorý absolvovali k spokojnosti prednášajúceho i p. učiteľa MVDr. Kopčoka.

  Zobraziť viac