obr1 obr2 obr3 obr4

Aktuality

Apríl

 • 8. 4. – exkurzia – burza akvaristiky
 • 11. 4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 11. 4. - rodičovské združenie 1. – 3. ročník
 • 13. 4. – 18. 4. - veľkonočné prázdniny
 • 24. 4. - 28. 4.- PRAX - 2. ročník - rozpis praxe

Máj

 • 9. 5. – 11. 5. - praktická časť maturitnej skúšky
 • 9. 5. a 11. 5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2017/2018
 • 17. 5. - pedagogická rada pre 4. ročník podľa termínu ústnej časti maturitnej skúšky
 • 18. 5. - zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2017 / 2018
 • 29. 5. – 2. 6. - ústna časť maturitnej skúšky
 • 29. 5. – 2. 6. - PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník

Jún

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • 1. 6. – deň detí - akcia
 • 14. 6. - pedagogická rada pre 3. Ročník
 • 15. 6. - preberanie a odovzdávanie učebníc – 3. ročník
 • 16. 6. – koncoročný výlet - 3. ročník
 • 26. 6.- 7. 7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 23. 6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 29. 6. - 2. ročník – odovzdávanie a preberanie učebníc
 • 29. 6. - 1. ročník – odovzdávanie a preberanie učebníc
 • 30. 6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník
 • exkurzia v Miloslavove - kone
 • krátke divadelné predstavenie – DEUTSCH IM BUS (podľa záujmu žiakov)
 • 1. ročník – exkurzia/výlet
 • 2. ročník – exkurzia/výlet

Júl, August

 • 1.7. – 31. 8. - letné prázdniny
 • 21. 8. - odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2017/2018

September 2016/2017

 • 4. 9. - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ a 2 fotografie o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo ste zameškali

September

 • 5. 9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8. 00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 7. 9.
 • 5. 9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • do 14. 9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • do 14. 9. - prihlášky žiakov 4. roč. na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • 14. 9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16,30
 • 16. 9. – riaditeľské voľno
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
  1. skupina 19.9. – 23.9.
  2. skupina 26. 9. – 30. 9.
 • PRAX - 1. ročník:
  2. skupina 19. 9. – 23. 9.
  1. skupina 26. 9. – 30. 9.
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník - na poľnohospodárskom družstve v Podunajských Biskupiciach, v ZOO Bratislava
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, Sloboda zvierat, Slov. poľovnícky zväz, PD Podunaj. Biskupice, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2016/2017
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Detinský)
 • drobnochov – výstava
 • exkurzia – Botanická záhrada

Október

 • 17.- 21.10. - PRAX 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 28.10. – 01. 11. - jesenné prázdniny
 • exkurzia na kynologickej policajnej stanici – Moravský Svätý Ján

November

 • 5. - 6.11. - Medzinárodná výstava psov
 • 7. – 25.11. – PRAX - 3. ročník - podľa študijného zamerania
 • 10.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • neohlásená kontrola na prítomnosť omamných látok za prítomnosti kynológov a polície
 • exkurzia – Výlov rýb - 4. ročník
 • exkurzia – bitúnok „Albert“ Senec – 4. ročník

December

 • 7.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 8.12. - Deň otvorených dverí
 • 16.12. - florbalový turnaj
 • 23.12.16 – 5.1.17 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia 3. ročník – 1 deň
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa aktuálnej situácie v Európe)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“

Január

 • od 8.1.17 - lyžiarsky výcvikový kurz 2. ročník
 • 25.1.17 - polročná klasifikácia
 • 31.1.17 - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 3. 2. - polročné prázdniny
 • 7. 2. – 28. 2. - komisionálne skúšky
 • 7. 2. - zasadnutie predmetových komisií (PK – SJL, AJ, NJ)
 • 20. 2. – 24. 2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád

Marec

 • 2. 3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 8. 3. - exkurzia – fi Bayer – 3.ročník
 • 9. 3. - exkurzia – Centrum excelentnosti (Von z laboratória) – 2. ročník
 • 13. 3 - 17. 3. - PRAX 1. ročník - rozpis praxe
 • 14. 3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 14. 3. - účelové cvičenie 2.ročník – 1 deň
 • 14. 3. - kurz na ochranu života a zdravia 3. ročník – 1 deň
 • 15. 3. - prednáška z kynológie – 2. a 3. ročník
 • 15. 3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 24. 3. - exkurzia – festival Hory a mesto – 1. a 3. ročník
 • 28. 3. - exkurzia – Vedecká cukráreň – 4. ročník
 • 30. 3. - exkurzia – Aurélium – 3. ročník
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti
 • 8.4. – exkurzia – burza akvaristiky

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

Apríl

Prax I.VET
V týždni od 13.3 do 17.3. sa uskutočnila druhá bloková prax našich prvákov. Žiaci postupne absolvovali prax v ZOO Bratislava, na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave a osvojili si tiež základy klinického vyšetrenia v rámci praxe v útulku Slobody zvierat.2017 04 prax

 

Akvatera
V nedeľu 9.4. sme podnikli malý výlet do Trnavy, kde sa konala Akvatera, rozsahom pravdepodobne najväčšia akcia svojho druhu v rámci SR. Žiaci mali možnosť vidieť veľké množstvo exotických plazov, rýb alebo obojživelníkov, poradiť sa s chovateľmi zo Slovenska aj zahraničia. Mnohí z nich si nakúpili aj nových domácich miláčikov a krmivo pre nich.2017 04 akvatera

Marec

Deň učiteľov
Deň učiteľov sme opäť poňali športovo, presnejšie volejbalovým Amos Cupom. Z víťazstva sa samozrejme tešilo družstvo učiteľov, ale dôležitejšia bola dobrá nálada, zdravá súťaživosť v zmysle fair-play a najmä heroické výkony všetkých zúčastnených.2017 03 den ucitelov

 

Deň Zeme na „veterine“
31. 3. sme si pripomenuli Deň Zeme, pretože aj nás sa dotýka ohrozenie našej planéty. Skrášlili sme si okolie školy - vysadili stromčeky a vytvorili 2 skalky - a pod dohľadom p. prof. Hronského sme vytvorili kŕmidlá pre vtáčiky. Druhý tím žiakov menežovaný p. prof. Čech-Špirekovou vyzbieral odpadky aj v širšom okolí školy, vytvoril plagát a zapojil sa do kvízu Hodina Zeme. Žiaci I.VET a IV.VET sú medzi vylosovanými výhercami. Od spoločnosti WWF /Svetový fond pre ochranu prírody/ dostali zaujímavé ekologické ceny. Gratulujeme! :)2017 03 den zeme

 

Môže byť fyzika zaujímavá?
Dňa 30.3. sa trieda III.VET zúčastnila exkurzie v Aureliu. Žiaci si mohli prezrieť výstavu exponátov súvisiacich z elementárnymi fyzikálnymi, matematickými a chemickými zákonmi a videli, ktorým smerom sa uberajú najnovšie technológie. Konkrétne v laboratóriu akustiky modelovali pomocou vibrácií na hladine vody rôzne obrazce, v laboratóriu optiky videli laser a jeho využitie na 3D-zobrazovanie, pozreli si laboratórium hydrostatiky a mnoho iných zaujímavostí. Áno, fyzika je zaujímavá!2017 03 aurelium

 

Boli sme v cukrárni... vedeckej
Dňa 28.3.2017 sa trieda IV.VET zúčastnila vedeckej cukrárne s podtitulom Nové objavy chemických prvkov. Člen Fyzikálneho ústavu SAV Martin Venhart porozprával o histórii objavovania chemických prvkov od praveku (meď) až po súčasnosť. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie (keď bol hliník cennejší než zlato, ako neuvážene sa používal arzén na skrášľovanie v šminkách), až po súčasnosť, kde sa predbiehajú rôzne vedecké inštitúcie v objavoch nových chemických prvkov. Naši žiaci sa aktívne zapojili aj do diskusie a Peter Navrata získal cenu za najzaujímavejšiu otázku. Gratulujeme!2017 03 cukraren

  

Zobraziť staršie udalosti >>