obr1 obr2 obr3 obr4

Aktuality

Júl, August

 • 1.7. – 31. 8. - letné prázdniny
 • 21. 8. - odovzdanie denníkov praxe 3. ročník v čase 9.00-12.00
 • komisionálne skúšky
 • príprava podkladov na školský rok 2017/2018

September 2016/2017

 • 4. 9. - slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
 • žiaci 1. ročníka si prinesú kópiu koncoročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ a 2 fotografie o rozmere 3 x 4 cm
 • vysvedčenia pre 3. ročník

Čo ste zameškali

September

 • 5. 9. - začiatok školského roka, slávnostné otvorenie o 8. 00 hod.
 • privítanie žiakov 1. ročníka, oboznámenie so študijnými povinnosťami, zdravotné preukazy do 7. 9.
 • 5. 9. - prihlásenie žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku
 • vzdelávacie poukazy pre 1. – 4. ročník
 • do 14. 9. - prihlásenie sa do krúžkov a odovzdanie Vzdelávacieho poukazu
 • do 14. 9. - prihlášky žiakov 4. roč. na MS so žiadosťou o výnimku z MS
 • 14. 9. - rodičovské združenie pre 1. – 4. ročník o 16,30
 • 16. 9. – riaditeľské voľno
 • plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka v 2 skupinách:
  1. skupina 19.9. – 23.9.
  2. skupina 26. 9. – 30. 9.
 • PRAX - 1. ročník:
  2. skupina 19. 9. – 23. 9.
  1. skupina 26. 9. – 30. 9.
 • informácia o stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)
 • príprava praxe pre 2. ročník - na poľnohospodárskom družstve v Podunajských Biskupiciach, v ZOO Bratislava
 • príprava praxe pre 3. ročník podľa študijného zamerania – ZOO, ŠVPÚ, Sloboda zvierat, Slov. poľovnícky zväz, PD Podunaj. Biskupice, súkromné veterinárne ambulancie, pet predajne, výstavy psov
 • zasadnutie predmetových komisií – plán činnosti na školský rok 2016/2017
 • exkurzia – chov včiel (Devínska Nová Ves – včelárstvo Detinský)
 • drobnochov – výstava
 • exkurzia – Botanická záhrada

Október

 • 17.- 21.10. - PRAX 2. ročník
 • kontrola žiakov na praxi
 • 28.10. – 01. 11. - jesenné prázdniny
 • exkurzia na kynologickej policajnej stanici – Moravský Svätý Ján

November

 • 5. - 6.11. - Medzinárodná výstava psov
 • 7. – 25.11. – PRAX - 3. ročník - podľa študijného zamerania
 • 10.11. - štvrťročná klasifikačná porada
 • príprava stredoškolskej odbornej činnosti
 • neohlásená kontrola na prítomnosť omamných látok za prítomnosti kynológov a polície
 • exkurzia – Výlov rýb - 4. ročník
 • exkurzia – bitúnok „Albert“ Senec – 4. ročník

December

 • 7.12. - školské kolo jazykových olympiád
 • 8.12. - Deň otvorených dverí
 • 16.12. - florbalový turnaj
 • 23.12.16 – 5.1.17 - vianočné prázdniny
 • účelové cvičenie 1. a 2. ročník
 • kurz na ochranu života a zdravia 3. ročník – 1 deň
 • exkurzia Viedeň – prehliadka historického mesta, vianočné trhy (podľa aktuálnej situácie v Európe)
 • kontrola prípravy prác na SOČ
 • akcia „Vianočná korčuľa“

Január

 • od 8.1.17 - lyžiarsky výcvikový kurz 2. ročník
 • 25.1.17 - polročná klasifikácia
 • 31.1.17 - odovzdávanie polročných výpisov

Február

 • 3. 2. - polročné prázdniny
 • 7. 2. – 28. 2. - komisionálne skúšky
 • 7. 2. - zasadnutie predmetových komisií (PK – SJL, AJ, NJ)
 • 20. 2. – 24. 2. – jarné prázdniny
 • krajské kolo jazykových olympiád

Marec

 • 2. 3. - rodičovské združenie – 4. ročník – informácia o MS
 • 8. 3. - exkurzia – fi Bayer – 3.ročník
 • 9. 3. - exkurzia – Centrum excelentnosti (Von z laboratória) – 2. ročník
 • 13. 3 - 17. 3. - PRAX 1. ročník - rozpis praxe
 • 14. 3. - EČ a PFIČ MS zo SJL
 • 14. 3. - účelové cvičenie 2.ročník – 1 deň
 • 14. 3. - kurz na ochranu života a zdravia 3. ročník – 1 deň
 • 15. 3. - prednáška z kynológie – 2. a 3. ročník
 • 15. 3. - EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov
 • 24. 3. - exkurzia – festival Hory a mesto – 1. a 3. ročník
 • 28. 3. - exkurzia – Vedecká cukráreň – 4. ročník
 • 30. 3. - exkurzia – Aurélium – 3. ročník
 • príprava žiakov 4. ročníka podľa zamerania na praktickú časť maturitnej skúšky
 • školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti
 • 8.4. – exkurzia – burza akvaristiky

Apríl

 • 8. 4. – exkurzia – burza akvaristiky
 • 11. 4. - ¾ -ročná klasifikačná porada
 • 11. 4. - rodičovské združenie 1. – 3. ročník
 • 13. 4. – 18. 4. - veľkonočné prázdniny
 • 24. 4. - 28. 4.- PRAX - 2. ročník - rozpis praxe

Máj

 • 5. 5. - pomoc pri zbierke Úsmev ako dar
 • 9. 5. - Deň Európy - 1.-4. ročník
 • 9. 5. – 11. 5. - praktická časť maturitnej skúšky
 • 9. 5. a 11. 5. - prijímacie skúšky do 1. ročníka na štúdium v školskom roku 2017/2018
 • 17. 5. - pedagogická rada pre 4. ročník
 • 17. 5. - fotografovanie tried a pedagogického zboru
 • 17. 5. - pomoc pri zbierke Modrý gombík
 • 18. 5. - zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2017 / 2018 v čase: 9.00 - 15.00
 • 19. 5. - koncoročné vysvedčenie pre 4. ročník
 • 22. 5. - Výchovný koncert- 1.-3. ročník
 • 22. 5. - Envirofest - 1.- 3. ročník
 • 29. 5. – 2. 6. - ústna časť maturitnej skúšky - harmonogram
 • 29. 5. – 2. 6. - PRAX - 1 týždeň - 1. – 3. ročník - harmonogram II. VET - harmonogram III. VET

Jún

 • 2. 6. - odovzdávanie učebníc - 4. ročník
 • 5. 6. - vyhodnotenie maturitných skúšok, odovzdanie maturitných vysvedčení a rozlúčka so štvrtákmi
 • 21. 6. - pedagogická rada pre 3. Ročník
 • 22. 6. - odovzdávanie učebníc a koncoročných výpisov – 3. ročník
 • 22. 6. - exkurzia v Biomedicínskom centre SAV - 3. ročník
 • 23. 6. – koncoročný výlet - 3. ročník - splav Hrona v Nemeckej
 • 23. 6. - koncoročný výlet 1. - 2. ročník - Duchonka
 • 26. 6.- 7. 7. - 2-týždňová PRAX - 3. ročník - u súkromných veterinárnych lekárov
 • 27. 6. - pedagogická rada pre 1. a 2. ročník
 • 28. 6. - 1. a 2. ročník – odovzdávanie učebníc
 • 30. 6. - odovzdávanie vysvedčenia pre 1. a 2. ročník

Čo sa u nás udialo

Naša škola sa zapojila do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Cieľom projektu je skvalitniť testovanie a zvýšiť objektivitu posudzovania vzdelávacích výsledkov žiakov. Veríme, že sa žiakom testovanie zapáči, a aj vďaka tomuto projektu sa zvýši vzdelanostná úroveň žiakov.
   

Jún

Ako bolo v Botanickej záhrade
Po teoretickom zvládnutí systému rastlinnej ríše sme sa snažili preniesť nadobudnuté vedomosti aj do praxe. Botanická záhrada nám bola ideálnym miestom. Najzaujímavejšie boli ruže a exotické rastliny. Ale ako správnych veterinárov nás najviac zaujali žaby, užovky a korytnačky. Presne ako v škole.2017 06 botanicka

 

Aurélium - veda hrou
Dňa 7.6.2017 sa trieda I.VET zúčastnila exkurzie v vedeckom popularizačnom zariadení Aurélium, ktorá bola zameraná na elektromagnetické javy okolo nás. Tu si pod odborným dozorom prezreli, ako sa dá zviditeľniť elektromagnetické pole, využitie lasera na 3D zobrazenie, pozreli si iónový lifter ako budúci pohon pre rakety a mohli vidieť aj Teslov transformátor na prenos elektrickej energie bez drôtov.2017 06 aurelium

Máj

Dogdays na Dostihovej dráhe
V dňoch 27. a 28. mája sa na dostihovej dráhe v Petržalke konal už druhý ročník tzv. Dogdays, čo je festival všetkých psích športov a aktivít, ktoré môžu majitelia psov so svojimi štvornohými miláčikmi robiť. A na tejto akcii, na Slovensku najväčšej svojho druhu, nemohli chýbať ani naši žiaci, ktorí boli veľmi platnými členmi organizačného tímu. Pre viac info si pozri http://www.dogdays.sk/sk/program/2017 05 dogdays

 

Preventívna kontrola
Dnes (24.5.) sa v spolupráci s políciou a kynológmi uskutočnila na našej škole preventívna kynologická kontrola na prítomnosť omamných a návykových látok. 6-ročná sučka nemeckého ovčiaka pod dohľadom svojho psovoda skontrolovala všetky naše triedy - a žiadne podozrivé látky nenašla. Tešíme sa, že koncepcia výchovno-vzdelávacích aktivít našej školy prispieva k zodpovednému správaniu sa našich žiakov.

 

V pondelok 22.5. 2017 sme začali pracovný týždeň netradične - exkurziou. Žiaci sa najprv zúčastnili výchovného koncertu, ktorý sa venoval súčasnej problematike vo svete a v zahraničí. Zábavnou formou a s hudobným sprievodom sa zapájali do komunikácie na tému extrémizmus. Ďalšiu časť dňa sme venovali ekologickej problematike na filmovom predstavení – EKOTOPFILM.2017 05 exkurzia

 

Týždeň modrého gombíka
Zbierky Týždeň modrého gombíka sa zúčastnili aj naši žiaci prvého a tretieho ročníka. Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok. Finančné prostriedky vyberali žiaci v uliciach Bratislavy a v nákupnom centre Polus presne v strede týždňa – 17.5. 2017. Slnečné počasie dodávalo dobrú náladu a naši žiaci Ivana, Henrieta, Kristián, Kristína, Simona a Veronika pomohli vybranou čiastkou deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Ďakujeme.2017 05 modry konik

 

Telesná môže byť aj v bazéne
Naša škola zakúpila nové, neskutočne krikľavé plávacie čiapky...žiaci si kvalitu a prevedenie nevedia vynachváliť. Plávanie sa stalo zábavou...tomu sa vraví dobrá investícia.2017 05 telesna

 

Oslávili sme „Deň Európy“
Deň Európy ( 9. máj ) je oslavou mieru a jednoty v Európe. Pripomíname si výročie historickej Schumanovej deklarácie, čiže začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou. Na Hlavnom námestí v Bratislave sa tejto oslavy zúčastnili aj žiaci 1.- 4. roč. SSOŠ veterinárnej. Vládla tam príjemná atmosféra plná edukačných a zábavných aktivít. Napr. vystúpenia kapiel Korben Dallas, Puding pani Elvisovej, taktiež vystúpenia jednotlivých škôl v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch, súťaže, workshopy atď.2017 05 den europy

 

Úsmev ako dar – verejná zbierka
Dňa 5. mája 2017 sa naši študenti zapojili do verejnej zbierky Úsmev ako dar. Ako inak – s úsmevom vyberali finančné prostriedky v uliciach mesta - na Obchodnej ulici a na Trnavskom mýte. Žiačky I.VET triedy – Simona, Petra, Natália a Ivana a III.VET triedy – Simona, Klaudia, Veronika a Kristína vyzbierali spolu finančnú hotovosť 119,49 eur, ktorá vypomôže deťom v detských domovoch. Všetkým účastníkom patrí veľké poďakovanie a ocenenie ich aktívneho prístupu.2017 05 usmev

Zobraziť staršie udalosti >>